Tham Gia Nhóm Discord Của Vuianime

Thất Giới Đệ Nhất Tiên

Thất Giới Đệ Nhất Tiên (2021)

Nội dung phim

Lương Tịch bởi vì lần thứ nhất đột phát thiện tâm mà nhờ có vạn năm chân lực, gia nhập Thiên Linh Môn do đó bước trên chính thức tu chân đạo đường. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, đàm tiếu nhân gian cường địch tan thành mây khói. Nguyện vọng của ta rất đơn giản, đơn giản chính là các loại hoa nuôi nuôi thảo, tán gái luyện luyện bảo. Một tay che trời hạ, rất tốt rất cường đại. Lương Tịch nhìn xem phủ phục tại chính mình dưới chân thất giới chúng sinh, cường điệu xuống ta là một cái trinh tiết quan niệm cường đại nam nhân
Xem phim Thất Giới Đệ Nhất Tiên Vietsub, Xem Phim Thất Giới Đệ Nhất Tiên thuyết minh, Xem Phim Thất Giới Đệ Nhất Tiên vietsub online, Thất Giới Đệ Nhất Tiên 120/?? Tập, Thất Giới Đệ Nhất Tiên bản đẹp, Thất Giới Đệ Nhất Tiên trọn bộ, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 121, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 122, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 123, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 124, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 125, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 126, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 127, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 128, Thất Giới Đệ Nhất Tiên vietsub, Xem phim Thất Giới Đệ Nhất Tiên Vietsub, Thất Giới Đệ Nhất Tiên thuyết minh, Thất Giới Đệ Nhất Tiên 120/?? Tập, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 121, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 122, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 123, Thất Giới Đệ Nhất Tiên Tập 124, Thất Giới Đệ Nhất Tiên bản đẹp, Thất Giới Đệ Nhất Tiên trọn bộ, Thất Giới Đệ Nhất Tiên vietsub